Pravidlá RGPL

Hodnotenie používateľov:  / 0
SlabýVýborný 

 

1. JAZDEC JE POVINNÝ OBOZNÁMIŤ SA S PRAVIDLAMI RGPL, DODRŽIAVAŤ ICH ZÁSADY A SLEDOVAŤ ICH AKTUALIZÁCIU.

1.1 Dodržiavanie zásad na serveroch a webe RGPL:
Dodržiavať slušné správanie, zákaz používania vulgarizmov, jazdiť korektne a neohrozovať ostatných jazdcov, správať sa ohľaduplne voči iným jazdcom, dodržiavanie rýchlosti v boxoch, prisny zákaz používať CHAT v kvalifikácii a závode, dodržiavať pokyny admina. V prípade porušenie má admin právo jazdcovi udeliť kick alebo ban.


1.2 Formát závodného dňa
Formula 1 bodování
19:00 - 19:30 Tréning
19:30 - 19:45 Kvalifikácia
19:45 - 20:00 Zahrievacie kolo 
20:00 - Závod

DTM bodování

19:00 - 19:30 Tréning
19:30 - 19:45 Kvalifikácia
19:45 - 20:00 Zahrievacie kolo 
20:00 - Závod

Kto sa pripojí v priebehu zahrievacieho kola bude automaticky štartovať z posledného miesta, ak sa pripoja viacerí, budú zoradení v tom poradí, ako sa pripojili. Po pripojení do hry sa doporučuje preveriť kvalitu internetového pripojenia, napríklad pohľadom na ostatných pilotov. V prípade problému so spojením je dobrým zvykom opustiť hru a nekaziť závod ostatným. 

1.3 Obtiažnosť
Formula 1

pohľad - cockpit, automatická spojka, 15min veřejná kvalifikace, povinná zastávka v boxech
Jazdí sa na 60% rozbitnosť. 

DTM
pohľad - volný, automatická spojka, 15min veřejná kvalifikace, 2 povinné zastávky v boxech
Jazdí sa na 60% rozbitnosť.

1.4 Funkcia Voľný pohyb "Free Move Toggle"
Na serveroch RGPL je prísny zákaz používania funkcie "Prepnout na volny pohyb". Pri zistení porušenia tohoto pravidla u niektorého z jazdcov bude nasledovať penalizácia vo forme Vylúčenia z Ligy!!!

1.5 Počet tréninkových kol
Jezdec je povinný odjet v trénincích během týdne, více než počet kol, určených na závod. Vodítkem bude systém Live Racers

1.6 Svícení počas závodu
V závodech RGPL je přísně zakázáno svítit! Vyjímku tvoří probliknutí jezdce okolo zpět, že jste za ním, aby uhl, resp. bliknutí na soupeře, když se vůči vám provinil porušením pravidel!


2. Závod
Termín závodu je vždy zverejnený v kalendári.

Dĺžka závodu:
Formula 1 - 75 % délky reálného závod
DTM - 60 minut

2.1 Kvalifikácia 
Kvalifikácia slúži k určeniu poradia na štarte závodu. Kvalifikácia nie je podmienkou účasti závodu. Po ukončení kvalifikácie jazdec čaká na dojazd všetkých jazdcov a nevyrušuje ostatných (chat). Jazdec ktorý bude chatovat počas kvalifikácie nebude pustený do závodu.

2.2 Parc-Fermé
S nastavením vozidla do kvalifikácie, pokračujete aj do závodu.

2.3 Tímova réžia
Je zakázana tímova réžia, ktorá môže ovplyvniť výsledok závodu.

2.4 Safety Car
Pred príchodom Safety Car na trať začne blikať žltá vlajka s textom “Očekáva se plná žlutá“. V ďalšom kole je na trati Safety Car, žltá vlajka svieti a objaví sa nápis “Plná žlutá“. Od tohto momentu je zakázané predbiehať a piloti sa zoradia za Safety Car. Prvý pilot dodržiava dostatočnú vzdialenosť za Safety Car a aj ostatní piloti dodržiavajú bezpečnú vzdialenosť medzi sebou, aby nedošlo ku zbytočnej kolízii. Ak Safety Car zíde z trate späť do boxov, môžu piloti predbiehať až po prejdení cieľovej čiary. Ak Safety Car zíde s trate a jazdci nedostanú signál ZELENÁ, pokračujú v jazde v nezmenemom poradí až kým nedostanú pokyn ZELENÁ.

2.5 Bodovanie
Formula 1

1. miesto - 10 bodov
2. miesto - 8 bodov
3. miesto - 6 bodov
4. miesto - 5 bodov
5. miesto - 4 body
6. miesto - 3 body
7. miesto - 2 body
8. miesto - 1 body
Dokončenie závodu - 1 bod.


 

Alfa Romeo 147 Cup

1. miesto - 25 bodov
2. miesto - 18 bodov
3. miesto - 15 bodov
4. miesto - 12 bodov
5. miesto - 10 bodov
6. miesto - 8 bodov
7. miesto - 6 bodov
8. miesto - 4 body
9. miesto - 2 body
10. miesto - 1 bod

 

 

2.6 Priebeh štartu 

Po skončení zahrievacieho kola má jazdec 30 sekúnd na to aby opustil boxy.Po uplynutí tejto doby sa boxy uzavrú. (signalizácia červené svetlo na konci boxovej uličky) Jazdec nesmie opustiť boxy. Po uzavretí boxov sa jazdci presunú na štartový rošt (červený obdĺžnik). Potom čo sa jazdci zoradia na štarte nasleduje formačné (zahrievacie kolo). V boxovej uličke počas presunu na štart a počas formačného kola je prísny zákaz predbiehať. Jazdci sú povinní dodržiavať medzi sebou bezpečné rozostupy, aby sa predišlo zbytočným koliziam. Ak by došlo počas presunu z boxov na štart, alebo počas formačného kola ku kolízii, poškodený jazdec je povinný ísť do boxov (dojazdom alebo tlačitkom ESC). Automaticky štartuje z boxov, aby sa predišlo zbytočným kolíziam na štarte.

2.7 Štart
Jazdci sa po formačnom kole zoradia na svoje miesta (červený obdĺžnik) tak, aby ich predné kolesá nepresahovali žltú čiaru na rošte. Po zoradení všetkých jazdcov nasleduje štart.

2.8 Štart z boxov
Jazdci štartujúci z boxov sa zoradia za sebou na konci boxovej uličky pred sveteľnú signalizáciu a čakajú na signál zelená. Po jej zasvietení nasleduje štart.


3. Jazdec je povinný
a. Pred vstupom na server vypnúť všetky programy, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu pripojenia. (ICQ, SKYPE...)

b. Rešpektovať všetky vlajky

c. Neskracovať si trať a nepoužívať výbehové zóny, ako súčasť trate. Vonkajšie koleso musí byť v kontakte s obrubníkom celou plochou a vnutorné celou plochou v kontakte s asfaltom na vymedzenej trati. Ak si jazdec skráti trať, alebo použije výbehovú zónuako súčasť trate, je povinný ubrať plyn (spomaliť).

d. Bojovať o miesto čisto, pozerať sa do spätných zrkadiel a nezatvárať zákruty ak sa súper dostane skoro na rovnakú úroveň predbiehaného jazdca.

e. Nemeniť opakovane smer jazdy a nevytláčať iného jazdca s trate.

Pri bránení si svojej pozície si brániaci jazdec vyberá stopu. Ak sa útočiaci jazdec dostane čo i len sčasti s monopostom vedľa brániaceho jazdca, brániaci jazdec si drží líniu a nemení smer jazdy. V opačnom prípade sa to bude posudzovať ako nedovolené bránenie pozície.

f. Jazdiť s rešpektom k súperovi a hlavne jazdiť "fair play". Predíde sa tým zbytočným kolíziám a následným poškodeniam.

g. Pri návrate na trať po nehode alebo po jej opustení z akéhokoľvek dôvodu, alebo pri otáčaní sa na trati po kolízii musí dať jazdec vracajúci sa na trať prednosť všetkým jazdcom jazdiacim bezprostredne za ním aj jazdcom jazdiacim o kolo späť. Nesmie ohroziť žiadneho z prechádzajúcich jazdcov vrátane jazdca, ktorý prípadný incident spôsobil.

h. V boxovej uličke nepredchádzať, jazdiť na obmedzovač a neprechádzať cez deliacu čiaru pri výjazde z boxov na trať.

i. Nejazdiť v protismere a nechatovať v kvalifikácii a závode.

j. Jazdci sú povinný používať na serveroch RGPL nicky a vozidlá ako ich majú vo svojich profiloch.

k. Ak predbiehajúci jazdec výhodou skrátením trate, využitím výbehovej zóny, alebo po zavinenom kontakte s predbiehaným súperom predbehne súpera, je povinný ho pustiť späť. Ak vojde do výbehovej zóny alebo si skráti trať je povinný ubrať plyn na cca 2 sekundy a vrátiť sa na trať, inak sa to bude považovať ako skrátenie trate. Ak tak neurobí bude nasledovať penalizácia.

l. Prví traja jazdci sú povinní do 48h po závode napísať a poslať vyjadrenie zo závodu cez Rýchlu Poštu na nick "-vyjadrenie-". V opačnom prípade bude nasledovať penalizácia vo forme DQ zo závodu. V prípade opakovaného porušenia tohoto článku bude nasledovať prenalizácia vo forme DQ + stop na nasledujúci závod. Ak daný jazdec bude toto pravidlo naďalej porušovať, bude nasledovať penalizácia vo forme vylúčenia zo série.

m. Dodržovat rychlostní limit v boxech, tj. používat Pit Limiter při oficiálním tréninku, kvalifikaci a warm upu.

n. Nevyjíždět na trať, když na trati svítí červená barva na semaforu. Tzn. nevyjíždět hlavně do kvalifikace, než začne oficiální odpočet!

o. Po konci závodu nenarážet do soupeřů, do zdí apod. Prostě odjet vítězné kolečko a zajet do boxu nebo auto slušně odstavit a jít do boxu. Nově budou vyšetřovány i kolize mezi soupeři po skončení závodu - úmyslné sestřelení po cíli apod.


3.1 Vrazenie do auta pred vami
a. Prenasledujúci jazdec má povinnosť chovať sa dostatočne opatrne a zodpovedne tak, aby nenabúral do vedúceho auta.

b. Vedúci jazdec nesmie uskutočňovať akékoľvek zlomyseľné alebo nevhodné brzdenia alebo spomaľovania.

c. Vedúci jazdec má právo byť pomalší alebo používať dlhšie a skoršie brzdné zóny než ostatní. Má tiež právo zahnúť do zákruty skôr alebo neskôr, alebo dosiahnuť vrchol zákruty skôr alebo neskôr. Má právo byť nekonzistentný a nevypočítateľný.

d. Prenasledujúci jazdec musí predpokladať, že vedúci jazdec môže mať dlhšie brzdné zóny atď., ako má on sám, musí podľa toho ísť a vždy dodržiavať odstup.

e. V skratke, pokiaľ idete za niekým, máte povinnosť do neho nenabúrať. On nemá povinnosť sa vám vyhýbať. Keď všetko ostatné zlyhá, mali by ste výjsť so svojím autom mimo trať, aby ste zabránili kolízii.


4. Protesty
Protesty sa podávajú bezprostredne po skončení závodu na vyhradenom mieste a to do 12 hodín po závode. Protest môže podať aj jazdec, ktorý nebol do daného incidentu zapletený. Protest bude podaný vo forme: nick jazdca, kolo, čas a dôvod protestu. O incidentoch rozhoduje admin. alebo nim určená osoba.

4.1 Penalizácia
Penalizácia môže byť udelená formou časovej, bodovej, váhovej, posunom v štartovej listine v nasledujúcom závode, prejazd boxami, 10 až 60 sekundová penalizácia zastávky v boxoch bez možnosti tankovania alebo opravy, štart z boxov, diskvalifikácia, vylúčenie so série, vylúčenie z ligy.

4.2 Štandarty penalizácií:
a. Náraz zozadu, vinník nepočká na ním poškodeného jazdca - pripočítanie 40tich sekúnd k výslednému času, alebo štart z boxov v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

b. Náraz zozadu, vinník počká na ním poškodeného jazdca - pripočítanie 20tich sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

c. Nehoda spôsobená návratom na dráhu, alebo pri otáčaní - pripočítanie 20tich sekúnd k výslednému času, alebo alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

d. Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) 3x a menejbez penalizácie.

Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) 4x až 10x - za každé porušenie připočítanie 5-tich sekúnd k výslednému času.

Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) viac ako 10x - diskvalifikácia zo závodu.

Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) v kvalifikácii - zákaz kvalifikácie v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde. V prípade porušenia viacerými jazdcami budú v nasledujúcom závode zoradený na štartovom rošte podľa priebežného poradia v opačnom poradí

e. Skrátenie dráhy, vďaka ktorému jazdec predbehne svojho súpera a pri najbližšej vhodnej příležitosti se nevráti späť na pozíciu pred skrátením - pripočítanie 20-tich sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v nasledujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

f. Zakázané blokovanie ( opakovaná zmena smeru jazdy )pripočítanie 20 sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý pilot v danej sérii pôjde.

g. Vytlačovanie z trate - pripočítanie 20-tich sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v ďalšom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

h. Zavinená nehoda v zahrievacom a v prvom kole po štarte závodu - zákaz kvalifikáce a štart z PIT LANE v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

i. Zlé postavenie na štarte (prekročenie žltej čiary) - záka z kvalifikácie a štart z posledného miesta v nasledujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

j. Spôsobenie závažnej nehody - štart z boxov, alebo zákaz štartu v následujúcom závode (podľa závažnosti), ktorý pilot v danej sérii pôjde. Za tri takéto previnenia behom jednej sezóny v jednej sérii bude jazdec vylúčený z danej série. Závažnou nehodou se rozumie taký stav, kedy poškodený pilot nie je schopný pokračovať v závode po ním nezavinenej nehode.

k. Prejdenie bielej čiary na výjazde z boxovej uličky v závode: pripočítanie 10 sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

l. Zavinenie nehody spôsobené jazdou s ťažko poškodeným a neovladateľným vozom - diskvalifikácia zo závodu a štart z PIT LANE v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

m. Neabsolvovanie povinného počtu pit-stopov v závode - diskvalifikáia zo závodu.

Alternatívna penalizácia sa vo väčšine prípadov udeľuje, ak sa časová penalizácie minie účinku (v pípadoch, ak by udelenie časovej penalizácie neovplyvnilo poradie jazdcov).

 

5. Rešpektovanie pravidiel
Členovia RGPL svojou účasťou v lige potvrdzujú oboznámenie a rešpektovanie pravidiel RGPL. Vedenie RGPL si vyhradzuje právo na prípadnú úpravu pravidiel aj v priebehu sezóny.
Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov v závodoch.

Vedenie RGPL

Nemáte oprávnění přidat komentář

You are not logged in.

uddeIM Statistics

1058 messages

8 messages last 7 days

28 messages last 30 days

658 messages last 365 days

Facebook Box

TeamSpeak 3

Anketa

Měli byste zájem si občas zajet Rally sprint nebo závody do vrchu?

Ano - 94.1%
Ne - 5.9%

Total votes: 17
The voting for this poll has ended on: 28 mar 2014 - 09:45

Servery RGPL

uddeIM Mailbox

You are not logged in.

Online

V stránke 64 hostí a jeden prihlásený

  • Adrianooput