Pravidla RGPL

1. JAZDEC JE POVINNÝ OBOZNÁMIŤ SA S PRAVIDLAMI RGPL, DODRŽIAVAŤ ICH ZÁSADY A SLEDOVAŤ ICH AKTUALIZÁCIU.

1.1 Obecná pravidla:
Toto jsou pouze OBECNÁ PRAVIDLA, která platí pro všechny série. Z důvodu často specifických sérií, jsou u každé série ještě Pravidla pro danou sérii, která jsou stejně závazná, jako tato obecná. Pokud jdou do sporu proti sobě Obecná a Specifická pravidla, mají větší váhu Specifická pravidla pro danou sérii.

1.2 Dodržiavanie zásad na serveroch a webe RGPL:
Dodržiavať slušné správanie, zákaz používania vulgarizmov, jazdiť korektne a neohrozovať ostatných jazdcov, správať sa ohľaduplne voči iným jazdcom, dodržiavanie rýchlosti v boxoch, prisny zákaz používať CHAT v kvalifikácii a závode, dodržiavať pokyny admina. V prípade porušenie má admin právo jazdcovi udeliť kick alebo ban.

1.3 Přístup na server a k modum
Heslo pro vstup na server je "rgpl", stejné heslo je použito i pro mody a jejich doplňky (TeamUpdaty, Templaty, Upgrady apod.). Pokud je heslo jiné, je uvedeno ve specifických pravidlech dané série, či ve fóru dané série. Ke stáhnutí modu je potřeba být registrovaný a přihlášený na webu RGPL, v opačném případě odkazy ke stažení v horním menu stránky nebudou zobrazeny.

1.4 Počet tréninkových kol
Jezdec je povinný odjet v trénincích během týdne, více než počet kol, určených na závod. Vodítkem bude systém Live Racers

1.5 Svícení počas závodu
V závodech RGPL je přísně zakázáno svítit! Vyjímku tvoří probliknutí jezdce okolo zpět, že jste za ním, aby uhl, resp. bliknutí na soupeře, když se vůči vám provinil porušením pravidel!

1.6 Systém SLS (Zóna jezdců)
Každý jezdec musí být registrován do Zóny jezdců (Systém SLS) a registrován do sezóny se správně přiřazeným autem, číslem a reálným jménem ve formátu Jmeno Prijmeni (bez diakritiky). Pokud tak nebude učiněno, jezdec bude ve výsledcích chybět, nedostane žádné body, prostě jakoby závod nejel. Pokud se provinní proti tomuto pravidlu více jak 3x, bude mu zakázán start do sezóny!

2. Závod

2.1 Tímova réžia
Je zakázana tímova réžia, ktorá môže ovplyvniť výsledok závodu.

3. Jazdec je povinný
a. Pred vstupom na server vypnúť všetky programy, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu pripojenia. (ICQ, SKYPE...)

b. Rešpektovať všetky vlajky

c. Nezkracovat si trať a nepoužívat výběhové zóny, jako součást tratě. Vnitřní kola musí být vždy v kontaktu s tratí, popř., bílou čárou. Obrubník NENÍ součástí tratě. Trať je ohraničena bílou (nebo jinou alternativní barvou) čárou. Pokud se hráč dostane za tyto limity tratě, je povinen ubrat plyn (zpomalit)

d. Bojovať o miesto čisto, pozerať sa do spätných zrkadiel a nezatvárať zákruty ak sa súper dostane skoro na rovnakú úroveň predbiehaného jazdca.

e. Nemeniť opakovane smer jazdy a nevytláčať iného jazdca s trate.

Pri bránení si svojej pozície si brániaci jazdec vyberá stopu. Ak sa útočiaci jazdec dostane čo i len sčasti s monopostom vedľa brániaceho jazdca, brániaci jazdec si drží líniu a nemení smer jazdy. V opačnom prípade sa to bude posudzovať ako nedovolené bránenie pozície.

f. Jazdiť s rešpektom k súperovi a hlavne jazdiť "fair play". Predíde sa tým zbytočným kolíziám a následným poškodeniam.

g. Pri návrate na trať po nehode alebo po jej opustení z akéhokoľvek dôvodu, alebo pri otáčaní sa na trati po kolízii musí dať jazdec vracajúci sa na trať prednosť všetkým jazdcom jazdiacim bezprostredne za ním aj jazdcom jazdiacim o kolo späť. Nesmie ohroziť žiadneho z prechádzajúcich jazdcov vrátane jazdca, ktorý prípadný incident spôsobil.

h. V boxovej uličke nepredchádzať, jazdiť na obmedzovač a neprechádzať cez deliacu čiaru pri výjazde z boxov na trať.

i. Nejazdiť v protismere a nechatovať v kvalifikácii a závode.

j. Jazdci sú povinný používať na serveroch RGPL jména a vozidlá ako ich majú vo svojich profiloch.

k. Ak predbiehajúci jazdec výhodou skrátením trate, využitím výbehovej zóny, alebo po zavinenom kontakte s predbiehaným súperom predbehne súpera, je povinný ho pustiť späť. Ak vojde do výbehovej zóny alebo si skráti trať je povinný ubrať plyn na cca 2 sekundy a vrátiť sa na trať, inak sa to bude považovať ako skrátenie trate. Ak tak neurobí bude nasledovať penalizácia.

l. Prví traja jazdci sú povinní do 48h po závode napísať a poslať vyjadrenie zo závodu cez Rýchlu Poštu na nick "-vyjadrenie-". V opačnom prípade bude nasledovať penalizácia vo forme DQ zo závodu. V prípade opakovaného porušenia tohoto článku bude nasledovať prenalizácia vo forme DQ + stop na nasledujúci závod. Ak daný jazdec bude toto pravidlo naďalej porušovať, bude nasledovať penalizácia vo forme vylúčenia zo série.

m. Dodržovat rychlostní limit v boxech, tj. používat Pit Limiter při oficiálním tréninku, kvalifikaci a warm upu.

n. Nevyjíždět na trať, když na trati svítí červená barva na semaforu. Tzn. nevyjíždět hlavně do kvalifikace, než začne oficiální odpočet!

o. Po konci závodu nenarážet do soupeřů, do zdí apod. Prostě odjet vítězné kolečko a zajet do boxu nebo auto slušně odstavit a jít do boxu. Nově budou vyšetřovány i kolize mezi soupeři po skončení závodu - úmyslné sestřelení po cíli apod.


3.1 Vrazenie do auta pred vami
a. Prenasledujúci jazdec má povinnosť chovať sa dostatočne opatrne a zodpovedne tak, aby nenabúral do vedúceho auta.

b. Vedúci jazdec nesmie uskutočňovať akékoľvek zlomyseľné alebo nevhodné brzdenia alebo spomaľovania.

c. Vedúci jazdec má právo byť pomalší alebo používať dlhšie a skoršie brzdné zóny než ostatní. Má tiež právo zahnúť do zákruty skôr alebo neskôr, alebo dosiahnuť vrchol zákruty skôr alebo neskôr. Má právo byť nekonzistentný a nevypočítateľný.

d. Prenasledujúci jazdec musí predpokladať, že vedúci jazdec môže mať dlhšie brzdné zóny atď., ako má on sám, musí podľa toho ísť a vždy dodržiavať odstup.

e. V skratke, pokiaľ idete za niekým, máte povinnosť do neho nenabúrať. On nemá povinnosť sa vám vyhýbať. Keď všetko ostatné zlyhá, mali by ste výjsť so svojím autom mimo trať, aby ste zabránili kolízii.


4. Protesty
Protesty sa podávajú bezprostredne po skončení závodu na vyhradenom mieste a to do 72 hodín po závode. Protest môže podať aj jazdec, ktorý nebol do daného incidentu zapletený. Protest bude podaný vo forme: jméno jazdca, kolo, čas a dôvod protestu. O incidentoch rozhoduje admin. alebo nim určená osoba.

4.1 Penalizácia
Penalizácia môže byť udelená formou časovej, bodovej, váhovej, posunom v štartovej listine v nasledujúcom závode, prejazd boxami, 10 až 60 sekundová penalizácia zastávky v boxoch bez možnosti tankovania alebo opravy, štart z boxov, diskvalifikácia, vylúčenie so série, vylúčenie z ligy.

4.2 Štandarty penalizácií:
a. Náraz zozadu, vinník nepočká na ním poškodeného jazdca - pripočítanie 40tich sekúnd k výslednému času, alebo štart z boxov v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

b. Náraz zozadu, vinník počká na ním poškodeného jazdca - pripočítanie 20tich sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

c. Nehoda spôsobená návratom na dráhu, alebo pri otáčaní - pripočítanie 20tich sekúnd k výslednému času, alebo alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

d. Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) 3x a menejbez penalizácie.

Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) 4x až 10x - za každé porušenie připočítanie 5-tich sekúnd k výslednému času.

Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) viac ako 10x - diskvalifikácia zo závodu.

Porušenie pravidla bielej čiary, alebo obrubníka ( 3.c ) v kvalifikácii - zákaz kvalifikácie v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde. V prípade porušenia viacerými jazdcami budú v nasledujúcom závode zoradený na štartovom rošte podľa priebežného poradia v opačnom poradí

e. Skrátenie dráhy, vďaka ktorému jazdec predbehne svojho súpera a pri najbližšej vhodnej příležitosti se nevráti späť na pozíciu pred skrátením - pripočítanie 20-tich sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v nasledujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

f. Zakázané blokovanie ( opakovaná zmena smeru jazdy )pripočítanie 20 sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý pilot v danej sérii pôjde.

g. Vytlačovanie z trate - pripočítanie 20-tich sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v ďalšom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

h. Zavinená nehoda v zahrievacom a v prvom kole po štarte závodu - zákaz kvalifikáce a štart z PIT LANE v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

i. Zlé postavenie na štarte (prekročenie žltej čiary) - záka z kvalifikácie a štart z posledného miesta v nasledujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

j. Spôsobenie závažnej nehody - štart z boxov, alebo zákaz štartu v následujúcom závode (podľa závažnosti), ktorý pilot v danej sérii pôjde. Za tri takéto previnenia behom jednej sezóny v jednej sérii bude jazdec vylúčený z danej série. Závažnou nehodou se rozumie taký stav, kedy poškodený pilot nie je schopný pokračovať v závode po ním nezavinenej nehode.

k. Prejdenie bielej čiary na výjazde z boxovej uličky v závode: pripočítanie 10 sekúnd k výslednému času, alebo prejazd boxovou uličkou v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

l. Zavinenie nehody spôsobené jazdou s ťažko poškodeným a neovladateľným vozom - diskvalifikácia zo závodu a štart z PIT LANE v následujúcom závode, ktorý jazdec v danej sérii pôjde.

m. Neabsolvovanie povinného počtu pit-stopov v závode - diskvalifikáia zo závodu.

Alternatívna penalizácia sa vo väčšine prípadov udeľuje, ak sa časová penalizácie minie účinku (v pípadoch, ak by udelenie časovej penalizácie neovplyvnilo poradie jazdcov).


4.2 Safety Rating 

V roce 2016 vzniká nový projekt s názvem Safety Rating, který bude bodově hodnotit jezdce, dle jejich počínání na trati. Jakmile jezdci dojdou body, má zákaz startu v dalším závodě, pokud mu dojdou znovu, skončil v sérii nadobro. Vše se zaznamenává do Safety Listu.

- Maximální počet bodů je 500.
- Startovní počet bodů před sezónou je 300.
- Převádí se body z minulé sezóny, které jsou nad rámec startovních 300.
- Sezóny jsou rozděleny na Jaro/Podzim – jarní a podzimní část se hodnotí zvlášť.
- Pokud jezdec dosáhne poprvé 0 bodů, má zákaz startu v dalším závodě.
- Po jednom zákazu, se jezdci přičte 100 bodů.
- Pokud jezdec opět dosáhne 0 bodů, má zákaz v celém jarním/podzimním ročníku, bez ohledu na to, ve které sérii poprvé získal 0 bodů.
- Toto bodování nenahrazuje tresty a penalizace. Je jen podpůrným systémem, který má vest ke zlepšení podmínek na trati.
- Zákaz startu v závodě se nebude počítat jako nejhorší výsledek v sérii, kde se škrtá nejhorší výsledek v sezóně.

Hodnocení:
500 – 460 bodů: Licence A+
459 – 400 bodů: Licence A
399 – 350 bodů: Licence B
349 – 200 bodů: Licence C
199 – 150 bodů: Licence D
149 – 1 bodů: Licence E

Bodování:
+ 25 bodů: Účast v závodě (potřeba odjet minimálně 50% závodu)
+ 25 bodů: Závod bez trestu/varování (potřeba odjet minimálně 50% závodu)
- 10 bodů: Penalizace ve formě varování.
- 25 bodů: Penalizace – trest za kolize, které neupřesňuje penalizace -50 a -100 bodů
- 50 bodů: Penalizace – trest za kolize ve formě průjezdu boxovou uličkou.
- 100 bodů: Penalizace – trest za kolize ve formě startu z boxu, či Stop and Go.


5.
Rešpektovanie pravidiel 

Členovia RGPL svojou účasťou v lige potvrdzujú oboznámenie a rešpektovanie pravidiel RGPL. Vedenie RGPL si vyhradzuje právo na prípadnú úpravu pravidiel aj v priebehu sezóny.
Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov v závodoch.

Vedenie RGPL

Nemáte oprávnění přidat komentář

Partners

Server hosting
Zde hostujeme náš server

Cat in the Box


Motokáry Plzeň

Kartarena


Závodní simulátor 

301

uddeIM Mailbox

You are not logged in.

Online

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line